3001 oversigtsfoto
.
3004 oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
472614
Sted- og lokalitetsnummer
070209-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/4 1893, Rasmus Friis. Dipl. Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen. "Bavnehøj", 3 m høj, 17 m lang i Ø-V, 10 m bred i N-S. Syd- lige halvdel bortgravet i gammel tid. Siderne stejle, be- klædt med græs og buske.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(5) Rund Høi, omtrent Halvdelen sløifet. Fund af Lerkar og Bronzegjenstande. c. 8 F. h. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bavnehøj", 3 m høj, 17 m lang i ø-v. 10 m bred i n-s. Sydlige halvdel bortgravet i gammel tid. Siderne stejle. Beklædt med græs og buske.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Måler 3,0 x 16,0 x 9,0 m. Rektangulær form NØ-SV. S-lige halvdel af højen helt fjernet. Mindre afskæringer. Både mod N, Ø og V. Tæt bevoksning af tjørn. 2 gamle tjørne på N-siden. Grævlingegrav i SV-siden. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-fortidsmindesten i højside mod øst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links