9
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
472610
Sted- og lokalitetsnummer
070209-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/9 1883, E. Tesdorf. Afmærkn.: MS 1892. Runddysse. Jordhøjningen 1,25 x 10 m. Fod mod SØ afskåret ved skovdige. Ingen randsten synlige. Midt på højen et kam- mer: 3 m langt i Ø-V, 2 m bredt i N-S. Kamret nærmest ovalt med en gang mod øst i fortsættelse af kamret. Gangen 0,75 m bred, ca. 5 m lang. Kamret sat af 6 sten (1 sten ved NV-hjør- net mangler), der rager 0,45-0,85 m op. Gangen sat af 4 par gangsten, de yderste par lige synlige i jordoverfladen, det inderste sæt rager 0,50 m op. Kamret dækket af 2 dæksten, den største mod vest er 2 x 3,25 m bred og 1,4 m tyk, den østlige noget mindre dæksten har på oversiden og siderne ved nordenden mindst 15 skålformede fordybninger. Gangen er uden dæksten.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(3) Ganggbygning, særdeles vel bevaret. Den omgivende, runde Høi synes ikke at være beskadiget. Bærestenene i Kammeret rager 2-3 F. op over Høiens Overflade, 1 af dem synes at være borttagen. Den østligste af de to Dæksten er skreden lidt ud fra sin Plads imod Øst. Høiden i Kammeret er omtrent 3 F., hvorfor det sandsynligvis ikke er fuldstændig udgravet. Dækstenene i Gangen borttagne. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Jordhøjningen 1,25 x 10 m. Fod mod sø. afskåret ved skovdige. Ingen randsten synlige. Midt på højen et kammer: 3 m langt i ø-v, 2 m bredt i n-s. Kamret nærmest ovalt med en gang mod øst i fortsættelse af kamret, gangen 0,75 m bred ca. 5 m lang. Kamret sat af 6 sten (1 sten ved nv.-hjørnet mgl.), den rager 0,45 m op. Gangen sat af 4 par gangsten, de yderste lige synlige i jordfladen, det inderste sæt rager 0,50 m op. Kamret dækket af 2 dæksten, den største mod vest er 2 x 3,25 m bred og 1,40 m tyk, den østlige noget mindre dæksten har på oversiden og siderne ved nordenden mindst 15 skålformede fordybninger. Gangen er uden dæksten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStordysse på høj. Måler 1,1 x 16,0 i Ø/V x 12 m. Dysse med 2 store dæksten. Ø-ligste dæksten - flad, isskuret. Ø-siden over indgang med omkring 45 skåltegn. På NØ-oversiden mindst 6 og på NV-siden mindst 5 skåltegn. Bæresten kløvede og sat side om side, to og to i S-side. Store Ø-dæksten går ind over gangparti, SV-NØ. 1 sten i NØ måske udløber af gang. Ingen synlige randsten. Højen ligger på naturlig højning. Højen højest i S, men dette skyldes gammel jordvold. Fra skovkant afmærkning. Kammer 6 m. fra dyrket mark. 6 bæresten: 1 i SV, 3 i S, 2 i N. 4 sten ved indgang. Kammer indvendigt 1,9 x 3,2 (ovalt), gang 1,7 m., 60 cm. bred indvendig. Gang måske længere. Top af dæksten 1,8 m. over højen. Gammel kvasbunke henligger i NØ ud for indgang. Fredningssten hælder. Gangsti fører op til dyssen. Højen i S bevokset med gamle egetræer. Begyndende løvtræsbevoksning i SV og N. Ingen bevoksning omkring selve kammer. Kammer med en del marksten og sandstensfliser (tørmur). Flere gamle ølkapsler og flaskeglasskår kunne ryddes væk. Løs stamme ligger på tværs af kammer imellem bæresten i N-S retning. Bør plejes. Let pleje. Friseres. Skåltegn bør aftegnes. I Fiskebæk Skov sammen med 4726:1-13. ** Seværdighedsforklaring ** Flot stordysse med skåltegn overfor indgangsparti. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkMinimum 30 skåltegn på østlige dæksten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links