2531 oversigt. Set fra SØ.
.
2645 to kløvede sten i højside i ØSØ. Set fra SSØ.
.
2539 to kløvede dele af samme sten 6 m fra NNØ-ende i gl. nedgravning. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
402619
Sted- og lokalitetsnummer
050212-49
Anlæg
Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse. 19 x 12,5 x 1 m. Orienteret NNØ-SSV. De nordnordøstligste 5 m er 20-30 cm lavere end resten af højen. Randsten: ØSØ 5, VNV 3 og NNØ 1 kløvet. Nedgravning ca. 6 m fra NNØ-ende ca. 3 x 2 x 0,3 m i hvilken to dele af en kløvet sten kan være rest af kammer. I forlængelse af randsten i NNØ en kløvet sten ca. 3,2 m i NNØ-lig retning. To kløvede sten i højside i ØSØ.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkLanghøj. 19 x 12,5 x 1 m. Orienteret NNØ-SSV. Randsten: ØSØ 5, VNV 3 og NNØ 1 kløvet. Nedgravning ca. 6 fra NNØ-ende ca. 3 x 2 x 0,3 m i hvilken to dele af en kløvet sten kan være spor af dyssekammer. Lokalt kaldenavn Troldehøjen. Sagn for stedet lyder at hvis der brændes bål af på højen, så brænder gården. Bevokset med løvtræer.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. 19 x 12,5 x 1 m. Orienteret NNØ-SSV. Randsten: ØSØ 5, VNV 3 og NNØ 1 kløvet og bore- og kløvehul i top. To kløvede sten i højside i ØSØ, hvoraf den sydligste har et borehul.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links