Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340210
Sted- og lokalitetsnummer
190506-197
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, rektangulært, øst-vest-orienteret; sat af 4 sten: 1 i hver lang-side og 1 for hver ende. Dækstenen mangler. Indvendige mål forneden: længde 2,30 m, bredde 0,90 m: de tilsvarende mål foroven: 1,60 og 0,80 m. I ager. Arealet omkring dyssekammeret, nærmere bestemt således at området danner en cirkel med en radius på 3 m og med centrum i midtpunktet af den af dyssekamme- ret skabte rektangel, fredet således, at der ikke må bebygges eller beplantes og at der ikke må anbringes master, boder eller andre indretninger, der kan virke skæmmende. Fr.nævnet har besigt. dyssen 18/12 - 61.

Undersøgelseshistorie

1928
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Museal besigtigelse - Esbjerg Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links