I forbindelse med opførelsen af Egaa Gymnasium er der undersøgt bebyggelsesspor fra 800‑900-tallet, som bl.a. omfatter vikingetidens karakteristiske langhuse, grubehuse samt brønde. Knoglefund fra lokaliteten har desuden vist, at husdyrholdet var domineret af svin, kvæg, får og heste. Et forgyldt bronzekors, dateret til den sene del af 900-tallet, vidner om, at man på den tid har stiftet bekendtskab med kristendommen.

Videre læsning

Læs mere om Vikingetid i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid