Lidt uden for Ormslev Stationsby ligger en af Aarhus Kommunes bedst bevarede stendysser. Dyssen blev anlagt i yngre stenalder, ca. 3300 f. Kr., i det lavtliggende landskab, som dengang lå lige ud til en daværende fjordarm fra Kattegat. Dyssekammeret består af seks bæresten, to gangsten og en tærskelsten, og over gravkammeret ligger to dæksten. I og uden for gravkammeret er der fundet keramik og flintgenstande, som viser, at dyssen blev brugt som begravelses- og offersted over en periode på ca. 2.000 år. Det er uvist, om dyssen oprindelig har været dækket af en jordhøj, som med tiden er eroderet væk, eller om den altid har stået frit, sådan som den gør i dag.

Ormslev-dyssen.

.

Videre læsning

Læs mere om Yngre stenalder i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid