Plan over de udgravede områder (markeret med mørkegrønt) omkring Lisbjerg Kirke. Den indhegnede vikingegård (bygningerne markeret med gult) har haft en udstrækning på ca. 170 × 110 m.

.

Ved Lisbjerg Kirke er fundet spor af en stor vikingegård fra begyndelsen af 1000-tallet. Den har været omgivet af et hegn, der indrammede et areal på ca. 170 × 110 m. Bebyggelsen må have eksisteret gennem længere tid, for hegnet er fornyet to gange (markeret som hegn 2 og 3 på tegningen). Lisbjerg Kirke, der er fra 1100-tallet og dermed 100 år yngre end gården, ligger direkte oven på stedet, hvor vikingegården lå. Ved udgravninger inde i kirken er der fundet spor af gårdens store hovedbygning, der på et tidspunkt har veget pladsen for en trækirke – forgængeren til den nuværende kirke.

Med sin beliggenhed i Lisbjerg, der var hovedbyen i Lisbjerg Herred, kan gården have haft administrative funktioner. Herredsinddelingen er bevidnet første gang i 1085, men kan være ældre. Gårdens ejer kan tænkes at have udøvet myndighed i hele herredet, der oprindelig omsluttede det meste af Århus Bugt. Resterne af en 2 km lang voldgrav er fundet langs Egå ved Lisbjerg. Her løber også herredsgrænsen, og voldgraven og vikingegården har således muligvis haft et fælles formål med at kontrollere trafikken i området.

Videre læsning

Læs mere om Vikingetid i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid