Englænder Jernbanebroen ligger på Slagelse-Hejninge vejstrækning i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I de danske jernbaners pionerår i midten af forrige århundrede havde man endnu ikke hjemlig ekspertise til anlægsarbejderne, hvorfor store, internationalt virkende engelske entreprenører forestod projektering og opførelse af såvel banelegeme som bygninger. Således kom Fox, Henderson & Co. til at anlægge Roskilde-Korsørbanen, som åbnede i 1856. En særlig bygningskategori var broerne, der førte vejnettet over sporene. Ikke mange af disse broer har overlevet moderniseringen af trafiknettet, senest fjernelektrificeringen. I forbindelsen med elektrificeringen i 1980'erne blev der opsat køreledninger og køreledningsskærme.

Beskrivelse

Jernbanebroen er placeret på strækningen Slagelse-Korsør, øst for Hejninge. Broen er opført som en cirka 25 meter lang, trefags murbuebro med lysvidder på 4,8 meter. Brobuerne er af teglsten, mens pillernes fundamenter og sider er af bossagetilhugne granitkvadre. Rækværkets sceptre og afviserbjælker er af jern. Sceptrene er fæstnet i fint tilhugne granitblokke, og der er opsat køreledningsskærme.

Miljømæssig værdi

Jernbanebroens miljømæssige værdi ligger i den ganske diskrete placering i landskabet, indrammet af træer og buske. På begge sider af broen stiger vejen svagt og slår et knæk for at krydse jernbanen vinkelret, hvilket er med til at forstærke oplevelsen af, at passere en bro.

Kulturhistorisk værdi

Jernbanebroen har meget stor kulturhistorisk og ingeniørhistorisk værdi, idet den er en af landets ældste jernbanebroer, og tillige er en af ganske få bevarede, såkaldte Englænderbroer fra midten af 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Jernbanebroens arkitektoniske værdi knytter sig til den massive og kraftfulde fremtræden i gule teglsten og granitkvadre. Udtrykket er solidt, men også elegant og detaljeret, idet kvadrene er bosserede og de gule sten på siderne fremhæver de tre tøndehvælvede buer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links