Erhvervsakademi Aarhus er et af landets største erhvervsakademier med omkring 4.900 fuldtidsstuderende og ca. 4.400 deltidsstuderende (2018). Institutionen blev oprettet i 2009 og udbyder professionsbacheloruddannelser som finansbachelor, fødevareteknologi og applikation samt økonomi og it. Desuden udbydes op mod 30 korte videregående uddannelser inden for forskellige fag som bl.a. byggekoordinator, datamatiker, markedsføringsøkonom, laborant og jordbrugsøkonomi samt ledelse. Desuden har akademiet en lang række efter- og videreuddannelser, som kan tages sideløbende med et erhvervsarbejde.

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus samarbejder med Erhvervsakademi Aarhus om uddannelserne til produktionsleder og til agrarøkonom.

Videre læsning

Læs mere om videregående uddannelser i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg