Et lille år efter at Kystbanen blev åbnet, blev Espergærde Holdeplads indviet for enkelte af togene, og mest i sommertiden for landliggerne. En træbygning med billetsalg blev rejst efter tegninger af Heinrich Wenck. I 1904 blev der opført et grundmuret billetsalgssted med venteplads, hvor alle tog standsede fra 1905. Bygningen blev i 1911 udbygget til dobbelt størrelse med plads, kontor og postmesterbolig, men først efter tilbygning i 1917 kunne den kaldes Espergærde Station. Den fungerede i 50 år, hvorefter den igen blev reduceret til billetsalgssted, der 30 ar senere blev flyttet til en mindre bygning pa modsatte side af sporene, mens stationen efter forbilledlig restaurering blev lejet ud.

Videre læsning

Læs mere om Espergærdes arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links