Fælledvej 4 ligger på Fælledvej 4 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Baghuset var tidligere en café og den velbevarede frise af Storm P. er signeret og dateret juli 1922. Caféen har oprindeligt været en del af et større sammenhængende underholdningsetablissement, som åbnede under navnet Patricia lige efter 1920. Formentlig er der for baghusets vedkommende tale om en ombygget staldbygning fra slutningen af 1800-tallet.

Beskrivelse

Baghuset er i to etager og tre fag til gårdsiden. Et smigfag forbinder baghuset med et sammenhængende sidehus. Gårdsiden er muret, glatpudset og malet rødt; formentlig med en plastikmaling over en lav sortmalet sokkel. En let profileret smal gesims danner overgang til et fladt halvtag med tagpap. Vinduerne er seksrammede med korspostopdeling og småsprossede. I det midterste og det søndre fag sidder to ens trefløjede døre med fyldninger og glas over (8 ruder). Herover sidder et trerammet vindue ligeledes småtopsprosset. Vinduer og døre er ældre. I det indre består baghuset af et trapperum samt et værelse på hver etage. Fra trapperummet er der åben forbindelse til sidehuset. Trappen er en nyere, åben, toløbet galvaniseret ståltrappe. Vægge og loft er glatpudsede og hvidmalede. I loftet sidder et småtopsprosset vindue, der er blændet af udvendigt. I stueplan er der i trapperummet terrazzo på gulvet og på førstesalen linoleum. I værelset på førstesalen er der laminatgulv og vægge og loft er glatte og hvidmalede. Loftet har stukkatur i form af en profileret loftsgesims. En ældre dør med fyldninger og gerigter er blændet af mod trapperummet. Der er i stedet adgang fra trapperummet via en formentlig nyere døråbning med pladedør. I stueplan sidder der en nyere pladedør med profilerede gerigter ind til værelset med Storm P. udsmykningen. En frise skabt af Storm P. løber hele vejen rundt langs væggen fra oversiden af døren og op til loftet. Billedfrisen består af en række scener med figuren Peter Vimmelskaft og dennes omgang med spiritus som gennemgående motiv. Under frisen er der vægpaneler. I loftet er der konsolbårne loftsbjælker og vægge og loft er glatte og hvidmalede. Gulvet er et stengulv – terrazzo med ornamentering.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for baghuset knytter sig til et karakteristisk københavnsk baggårdsmiljø med adgang via forhusets portgennemgang. Hertil at baghuset er sammenbygget med sidehuset, der har samme facadekomposition, etagehøjde og vinduer.

Kulturhistorisk værdi

Der knytter sig kulturhistorisk værdi til interiøret med dets bevarede vægpaneler, konsolbårne loftsbjælker og gulvornamentering, der fortæller om et rigtigt cafémiljø fra begyndelsen af 1900-tallet, hvori Storm P.s frise indgår som en original bestanddel. Storm P. har udført lignende caféudsmykninger andre steder, der dog er gået tabt. Hertil knytter der sig kulturhistorisk værdi til de ældre vinduer og døre, der fortæller om en håndværksmæssig standard karakteristisk for perioden, selv for baghuse og baggårde herunder idealer for udformningen af døre og vinduer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den velbevarede baghuskarakter med halvtag og en pudset murflade samt de ældre bygningsdele herunder vinduer og døre. I interiøret knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede dele og en traditionel materialeholdning herunder særligt terrazzogulvene og de kvalitetsbårne og håndværksmæssigt veludførte snedkerdetaljer som vægpaneler med tandsnitsbånd under frisen og trækonsoller under loftsbjælkerne i rummet med frisen af Storm P. -der i øvrigt bidrager væsentligt til den særlige atmosfære og dermed den arkitektoniske værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links