Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313059
Sted- og lokalitetsnummer
020306-787
Anlæg
Fæstningsanlæg, Historisk Tid (dateret 1500 e.Kr. - 2000 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:59 Forsvarsanlæg. Rosenborg Slotsbanke. Arealet er 122 x 134 m stort. Rosenborg Slots Bastioner udgøres oprindeligt af fire små bastioner, hvoraf tre er synlige, mens den fjerde er delvist udjævnet og jorddækket. Tilsvarende er den foranliggende voldgrav synlig i nordøst, øst og sydvest, mens de øvrige dele er jorddækket. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenRosenborg Slotsbanke er udskilt fra Botanisk Have-Rosenborg-fredningen. Ældre forhold vedrørende fredningen skal fremfindes i fredningen om Botanisk Have (frednr. 313017)

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links