Oversigtsbilleder, set fra syd
.
Oversigtsbillede, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313017
Sted- og lokalitetsnummer
020306-392
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:17 Forsvarsanlæg. Botanisk Have, del af Københavns bastionære befæstning. Arealet er 206 x 422 m stort. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion og halvdelen af Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFredningsbeskrivelse: Rosenborg Slots Bastioner udgøres af tre, oprindelig fire små bastioner opført 1613-18 og omgivet af en foranliggende voldgrav til tre, oprindelig fire sider. De oprindelige jordvolde er til tre sider omsat i murværk i 1624. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro. Bemærkninger: I 1613-18 blev Rosenborg Slot omgivet af fire små bastioner med foranliggende voldgrav. I 1624 blev de oprindelige jordvolde mod nord,vest og syd omsat i murværk. Gravens nordvestlige del blev opfyldt i 1783 med jord fra den nordvestlige bastion, der således forsvandt. Og i 1787 forsvandt hele den sydvestlige voldgrav, da eksercerpladsen for Livgardens Kaserne blev indrettet i området mellem Gothersgade og Slottet. To tredjedele af denne del af graven blev dog genetableret i 1981. I 2006 er der genskabt en lysthave på den sydvestlige del af slotsholmen. Inden for det fortidsmindefredede areal er Rosenborg Slot og slottets Portbygning bygningsfredet. Selve slottet er opført i to perioder mellem 1606 -17
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiBotanisk Have Fredningsbeskrivelse: Botanisk Have er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion anlagt ml. 1647 og 1650 og halvdelen af den samtidige Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin anlagt 1706 samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav. Bemærkninger: Arealet blev overgivet til Københavns Universitet i 1871. I de følgende år blev fæstningsværkerne omdannet til Botanisk Have af havearkitekt H.A. Flindt. Herved blev ravelinens jord brugt til to plantehøje, fæstningsværkernes grundformer kan dog stadigvæk erkendes. Haven åbnede 1874. På Rosenborg Bastion er 1859-61 opført Astronomisk Observatorium v. arkitekt Chr. Hansen. Foran bygningens facade er ved opgangen fra Øster Voldgade opstillet H.W. Bissens statue af Tycho Brahe. Hovedindgangen er ved hjørnet af Østervoldgade og Gothersgade, her ligger også Botanisk Museum og en portnerbolig. ---------------------------------------------------------------------------------- Rosenborg Slots Bastioner Fredningsbeskrivelse: Rosenborg Slots Bastioner udgøres af tre, oprindelig fire små bastioner opført 1613-18 og omgivet af en foranliggende voldgrav til tre, oprindelig fire sider. De oprindelige jordvolde er til tre sider omsat i murværk i 1624. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro. Bemærkninger: I 1613-18 blev Rosenborg Slot omgivet af fire små bastioner med foranliggende voldgrav. I 1624 blev de oprindelige jordvolde mod nord,vest og syd omsat i murværk. Gravens nordvestlige del blev opfyldt i 1783 med jord fra den nordvestlige bastion, der således forsvandt. Og i 1787 forsvandt hele den sydvestlige voldgrav, da eksercerpladsen for Livgardens Kaserne blev indrettet i området mellem Gothersgade og Slottet. To tredjedele af denne del af graven blev dog genetableret i 1981. I 2006 er der genskabt en lysthave på den sydvestlige del af slotsholmen. Inden for det fortidsmindefredede areal er Rosenborg Slot og slottets Portbygning bygningsfredet. Selve slottet er opført i to perioder mellem 1606 -17.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Tinglysning - KulturstyrelsenÆldre tinglyst tekst inden omtinglysning med udskillelse af Rosenborg-fredningen i selvstændigt fredningsnummer. Tinglyst 12/5 2018: Fr.nr. 3130:17 Forsvarsanlæg. Botanisk Have og Rosenborg Slot – Københavns Befæstning. Arealet i Botanisk Have er 206 x 422 m stort, mens arealet ved Rosenborg Slot er 122 x 134 m stort. Botanisk Have er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion og halvdelen af Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav. Rosenborg Slots Bastioner udgøres af tre, oprindeligt fire små bastioner, der er omgivet af en foranliggende voldgrav til tre, oprindeligt fire sider. De oprindelige jordvolde er til tre sider omsat i murværk. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro. Tinglysning på matr.nr. 135, 159, 162 og 164 Nørrevold Kvarter, København, samt matr.nr. 491 og 496 Sankt Annæ Vester Kvarter, København.
2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenRosenborg er udskilt af den oprindelige Botanisk Have-Rosenborg fredning. Rosenborg har nu selvstændigt fredningsnummer 3130:59 Nyere sager om Rosenborg skal findes under dette fredningsnummer.
2018
Aflysning - KulturstyrelsenOmtinglysning ved udskillelse af Rosenborg-fredningen.
2018
Tinglysning - KulturstyrelsenNy tinglyst tekst: Forsvarsanlæg. Botanisk Have, del af Københavns bastionære befæstning. Arealet er 206 x 422 m stort. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion og halvdelen af Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links