Oversigt set mod øst
.
Oversigt set mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313021
Sted- og lokalitetsnummer
020306-396
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:21 Forsvarsanlæg. Ørstedsparken – Københavns Befæstning. Arealet er 366 x 226 m stort, og omgivet af et nyere jerngitter med tilhørende åbninger ind til befæstningsanlægget. Ørstedparken er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Ørstedsparken omfatter hele Hahns Bastion, endvidere kurtinen fra Helmers Bastion i syd og størsteparten af kurtinen mod Ahlefeldts Bastion i nord. Hertil en del af foranliggende voldgrav og forterræn. Parken med dens spor af den bastionære befæstning, volde og voldgrave samt bro er fredet.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFredningsbeskrivelse: Ørstedparken er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Ørstedsparken omfatter hele Hahns Bastion, opført 1618-19 og ombygget i 1660erne, endvidere kurtinen (del af hovedvolden mellem to bastioner) fra Helmers Bastion i syd og størsteparten af kurtinen mod Ahlefeldts Bastion i nord. Hertil en del af foranliggende voldgrav og forterræn. Fortidsmindet omfatter også broen over søen. Parken med dens spor af den bastionære befæstning samt bro er fredet. Bemærkninger: Hahns Bastion, oprindelig Hanens Bastion er opført 1618-19 og kraftigt ombygget i 1660-erne. I bastionen fandtes – muligvis fra 1660-erne – et grundmuret krudtmagasin, der 1865-71 blev anvendt som atelier for billedhugger Saabye. I 1845 anlagde brygger J.C.Jacobsen en lagerkælder for øl ved bastionens sydlige flanke og med indgang ud for Teglgårdsstræde. Kælderen blev fjernet i 1874. Pr. 1 juli 1870 overtog Københavns Kommune fæstningsarealet. Datoen markerer samtidig nedlæggelsen af den del af Københavns Befæstning, der vendte ud mod Sjælland Området blev i 1875 til 1879 omdannet til Ørstedparken af landskabsarkitekt H.A. Flindt, der lagde en broforbindelse hen over søen med anvendelse af materialer fra den jernbro, der i 1857 var bygget over Nørreports gab. I juli 1880 blev Ørstedparken navngivet, og endelig i 1881 var hegn og indgangspartier færdige. I årene efter åbningen blev en række statuer opstillet i parken – de fleste skænket af Legatet Albertina stiftet 1879 af brygger Carl Jacobsen. Stensamlingen i parkens stenbed menes at være udvalgte, geologisk interessante sten, som er indsamlet ved udgravningen til Boulevardbanen 1912-17. Indgang fra Nørre Voldgade, Nørre Farimagsgade og Israels Plads. Gitteret, som omgiver parken, er af jern og med basis af tilhugget granit. Hegnet er i lighed med indgangspartierne, der består af Faksekalk udført efter tegning af arkitekten J.D. Herholdt.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links