31308
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31308
Sted- og lokalitetsnummer
020306-398
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal (beliggende ud for Åboulevarden 16, matr. nr. 2576 Udenbys Klædebo. Mindesten. Stenen har form som en pyramidestub. Ved jordoverfladen måler den 50 x 35 cm. 20 cm fra toppen måler den 20 x 15 cm. Toppen er lettere beskadiget. Stenens højde er 160 cm. På siden, der vender mod ØNØ, er indhugget: 26-27 NOVBR 1812

Undersøgelseshistorie

1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindesten, rektangulær. Mål: 1,65 m hæj, bredde ved basis 35x50 cm, afsmalnende mod toppen, hvor en flise er afslået. På de to smalle sider er malet med rødt "Viggo" og på den brede siden mod NØ (altså ind mod husfacaden) er indhugget Tegning: Kongekrone 26-27 Novbr 1812 Stenen står mellem cykelstien og gaden ud for Åboulevarden nr. 16.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiCa 160 cm høj firesidet kegleformet grå granitsten. Bærer inskription på nordsiden. 26-27 NOVBR 1819
2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenFagansvarlig, Jens Peter Munk, Københavns Kommune, har oplyst følgende om Druknestenen og dens historie: "Støtte med rektangulær grundplan med rundede hjørner, formen spidser til for oven, hvor der er flere afslag i stenen. Druknestenen blev rejst til minde om de fire af seks personer, der druknede, da de med deres vogn kørte i Ladegårdsåen natten til den 27. november 1812. Selskabet havde været på besøg hos grosserer Mariboe på ejendommen Rolighed. Blandt de druknede var Marie Henriques og Lise Magnus. "Det er andre Tider end da et lille Selskab i Landauer kørte i Ladegaardsaaen og fik deres Monument paa Aaboulevarden af en rystet Samtid, der endnu ikke kunde omspænde og føle naturligt for sine Ulykkeshændelser." (Jacob Paludan: Fremad til Nutiden, København 1953, p. 82.) Stenen er i virkeligheden en meget ældre vandstandsmåler, som kom for en dag, da åen blev oprenset i 1827, og den har formentlig på det tidspunkt fået indhugget dato og årstal for ulykken. Inskriptionen er siden forsvundet. Da åen blev overdækket i 1897, fik stenen sin nuværende plads på fortovet ved Åboulevarden. Støtte i groft hugget, grå granit. Druknestenen er fredet som fortidsminde under Slots- og Kulturstyrelsen."

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links