Kilometersten
.
Kilometersten
.
Kilometersten
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313049
Sted- og lokalitetsnummer
020306-728
Anlæg
Kilometersten, Nyere tid (dateret 1907 e.Kr. - 2000 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:49 Kilometersten af Jensen Klint-type. 0-kilometersten – Rådhuspladsen København. Groft tilhugget granitsten, hvor toppen er svagt pyramideformet. Kilometerstenen er ca. 65 x 65 x 200 cm stor. På stenens fire sider ses flere inskriptioner og relieffer, herunder Københavns tre tårne samt Danmarks rigsvåben. På den ene side af stenen står: ”Nær ved denne Sten stod Vesterport. Fra Stenen maales Vejene mod Roskilde og Køge”. På den ene side af stenen står endvidere: ”Køge over Taastrup 40 Km. Vordingborg 94 Kilometer”. På den tredje side af stenen: ”Roskilde 30 Km. Ringsted 60 Km. Korsør 107 Km”. På den fjerde side af stenen: ”Holbæk 62 Km. Kallundborg 102 Km. Jyderup 80 Km”.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKilometersten af Jensen Klint-type. 0-kilometersten – Rådhuspladsen København. Groft tilhugget granitsten, hvor toppen er svagt pyramideformet. Kilometerstenen er ca. 65x65x200 cm stor. På stenens fire sider ses flere inskriptioner og relieffer, herunder Københavns tre tårne samt Danmarks rigsvåben. På den ene side af stenen står: ”Nær ved denne Sten stod Vesterport. Fra Stenen maales Vejene mod Roskilde og Køge”. På den ene side af stenen står endvidere: ”Køge over Taastrup 40 Km. Vordingborg 94 Kilometer”. På den tredje side af stenen: ”Roskilde 30 Km. Ringsted 60 Km. Korsør 107 Km”. På den fjerde side af stenen: ”Holbæk 62 Km. Kallundborg 102 Km. Jyderup 80 Km”.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Kilometersten

Kilometersten er afstandsmærker opsat langs landevejene, så de vejfarende kunne følge med i, hvor langt de var kommet på deres rejse. Kilometerstenene afløste milestenene ved indførelsen af metersystemet i 1907 og var i brug op til slutningen af 1900-tallet, hvor mange kilometersten afløstes af plastikstolper og metalskilte. Der findes en lang række forskellige typer af kilometersten, alt efter opstillingstidspunktet, og hvilket amt stenen er opstillet i. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links