Byporten Vesterport, beliggende på Vestergade i Faaborg, der indgik i den senmiddelalderlige bybefæstning som en portbygning med form som et lavt tårn, er sammenbygget med de omkringliggende bygninger.
.

Faaborgs mange velbevarede bygninger fra forskellige perioder fortæller om byens oprindelse ved havnen og dens udvikling som købstad. Midt på Torvet ligger det gamle råd-, ting- og arresthus, bygget 1839‑40 af bygmester Jørgen Hansen Lang efter tegning af Jens Poul Jacobsen. Her var byens rådhus indtil 1970; i dag er her turistinformation, museum og byhistorisk arkiv.

I Grønnegade 75 ligger Faaborg Museum, tegnet af Carl Petersen. Museet blev stiftet i 1910 af fabrikant Mads Rasmussen i samarbejde med kunstnergruppen Fynboerne. Museumsbygningen med det karakteristiske søjlesmykkede indgangsparti blev indviet i 1915 og betragtes som et hovedværk inden for nordisk nyklassicisme.

På Banegårdspladsen 7 ligger film- og kulturhuset Helios, der blev bygget i 1962 som kombineret biograf og teater- og koncertsal. I 2016 åbnede en ombygget udgave af Helios, nu med to biografsale. Facaden er udsmykket af Emil Salto med lysinstallationen Echoes. Sensorer på og inden i bygningen opfanger input som tid på døgnet, tid på året, antallet af mennesker i bygningen, temperatur samt vindforhold og omdanner dem til forskellige animationer af lys uden på bygningen. Tegnestuen Vandkunsten og C&W Arkitekter står bag ombygningen.

På Banegårdspladsen 2 ligger den tidligere stationsbygning og posthus, opført i 1882 af N.P. Holsøe. Siden jernbanen lukkede i 1987, har bygningen haft forskellige funktioner, og i 2014 blev bygningen en del af Øhavsmuseet.

De gamle købmandsgårde, som har præget bybilledet og byens historie, kan endnu ses i mere eller mindre modificerede udgaver. I Holkegade 1 ligger en købmandsgård, som i dag er museum. Den Voigtske Gård ligger lige inden for Vesterport, og i Østergade 1 ses endnu baghuset til Poul Kinafarers gård.

Samtlige bygninger på den østlige side af Nygade er opført i perioden 1823‑30, og oprindelig fremstod husene meget ensartede i bindingsværk inddelt i et dørfag og to vinduesfag med teglklædt heltag. I dag er miljøet mere varieret, men stadig et godt eksempel på den voksende bys nyere mere beskedne byggeri.

Østerbrokvarteret er et arbejderkvarter med lave bebyggelser opført fra 1800-tallet og frem til 1960’erne. Nogle bygninger har porte og baghuse, men hovedparten støder op til åbne gårde og havearealer. Det tidligere dommerkontor på Østerbrogade 48, opført i 1907, er en palælignende bygning i klassicistisk stil, der åbner ud mod fjorden. Indfaldsvejen Assensvej er karakteriseret ved, at bebyggelsen består af lave sammenbyggede landevejshuse og fritliggende enfamilieshuse på række med smalle forhaver.

Videre læsning

Læs mere om Faaborg

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur