Farum Kirkegård ligger nær Farum Sø og Farumgård. Den ældste, traditionelle del har bl.a. gravpladser for flere generationer af ejere af Farumgård. Sydvest for den gamle kirkegård fandt en større udvidelse sted i perioden 1967‑70 med en stor variation af gravstedstyper, tegnet af Henning Rasmussen. Udvidelsen har en cirkulær form og er korsformet opdelt med træbeplantede volde omkring. De fire kvadratiske afsnit kantes af bl.a. avnbøgehække og avnbøgetræer.

Den seneste kirkegårdsudvidelse fra 2013 er tegnet af Charlotte Skibsted og ligger sydligst i fredskov ud til åbne marker og med kig til Farum Sø. Der er urnegrave i skovbunden mellem træer som fx eg og bøg, og en lille udsigtsplads nær søen markeres af siddesten i granit.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde