Farum Præstegård ligger på en høj bakkekam med vid udsigt over den skovbræmmede Farum Sø. Af den ældre præstegård er endnu bevaret en bygningsfredet udlænge med årstallet 1724 indskåret i remmen over den snævre passage op til kirken, der var anlagt, så præsten ikke skulle passere møddingen på vej til kirken. Det senklassicistiske stuehus er fra 1859 med frontispice og et stramt facadeudtryk. Stuehuset er opført for præsten Andreas Niels Christopher Smith, der var præst i perioden 1857‑63. Efterfølgeren var E. Mau, der som præst 1863‑80 deltog aktivt i sognets sociale og kulturelle liv ligesom forgængerne, salmedigteren Henrik Kampmann, der var præst 1779‑1828, og Rasmus Aagaard, der havde embedet 1828‑57.

Af den ældre, lukkede præstegård er endnu bevaret en bygningsfredet udlænge med årstallet 1724 indskåret i remmen over den snævre passage op til kirken. Passagen er anlagt, så præsten ikke behøvede at passere møddingen på vej til kirken.

.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde