Den karakteristiske stationsbygning i Faxe Ladeplads er tegnet af Heinrich Wenck, der også tegnede Københavns Hovedbanegård fra 1911. En vis lighed mellem de to stationsbygningers stil kan da også ses.
.

Arkitekturen i byen er karakteriseret af dens udvikling fra en lille ladeplads til en moderne industrihavn. Stationen fra 1880 er et velbevaret eksempel på schweizerstil. Der er bevaret en række karakteristiske bygninger fra midten af 1800‑tallet, hvor bygningerne er i en til to etager med saddeltage med kviste i forskellige udformninger. Arkitektonisk trækker de på historicismens formsprog. Enkelte huse er pudsede og malede.

Nogle huse er også kendetegnet af Bedre Byggeskik-stil fra begyndelsen af 1900-tallet som fx Hovedgaden 26A og

40. Husene fremstår velproportionerede og harmoniske i traditionelle materialer med få dekorative elementer. I den nyere del af byen er der flere parcelhuse, hvis udtryk er mere anonymt. På havnen ligger moderne industriarkitektur med store betonstøbte siloer og lave enetages bygninger, ligeledes i rå beton.

I 1942 tegnede C.Th. Sørensen en plan for grosserer, gartneriejer Georg Hansen med træplantninger, udsigtshøj og karpedamme. Det ses stadig på stedet, som nu er en del af Strandparken ved Faxe Ladeplads.

Videre læsning

Læs mere om Faxe Ladeplads

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur