Befolkningsudviklingen i Rønnede 1960-2021.
.
Rønnede Kros historie går tilbage til 1825, hvor den blev opført af Gisselfeld Kloster. Den lå ved den gamle Hovedvej 2 og var en kongeligt privilegeret kro. Ud over krovirksomhed har stedet også haft post- og telegrafkontor, telefoncentral og købmandshandel. Her er den fotograferet i ca. 1938.
.

Rønnede var oprindelig en vejby, der krydsedes af landevejen mellem Køge og Vordingborg og landevejen mellem Faxe og Næstved. Rønnede Kro har siden 1825 ligget ved dette kryds; den er antagelig flyttet hertil fra en anden lokalitet. Omkring dette vejkryds og kroen udviklede byen sig.

Rønnede kom efterhånden til også at rumme et hotel, en filial af Haslev Bank samt maskinstation, post- og telegrafekspedition og telefoncentral. Landsbyen Kongsted med kirke fra middelalderen lå tæt på og rummede bymæssige faciliteter som skole og forskole, bibliotek, forsamlingshus, kommunekontor, alderdomshjem, idrætsanlæg, sparekasse, møbelfabrik og andelsmejeri. De to gamle landsbyer Rønnede og Kongsted voksede efterhånden sammen; dog bevarede Kongsted en del af sin landsbystruktur.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev byen administrativt center i Rønnede Kommune, og der blev bygget et nyt rådhus. Sydmotorvejen fik i 1974 sin foreløbige afslutning ved Rønnede, hvilket betød en fortsat byvækst med parcelhusbyggeri og erhvervskvarter samt detailhandel. Indbyggertallet steg fra 1.195 i 1970 til 2.287 i 2006.

Videre læsning

Læs mere om Rønnede

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie