Befolkningsudviklingen i Haslev 1921-2021.
.
På mejeriet Trifolium er man på fotoet fra 1927 i gang med at pakke osten petit gruyère som smelteost, der som indpakkede trekanter samles i små, runde æsker. Trifolium blev opført i 1899 for at tage mælk fra især de store godser og udviklede sig til at blive et meget omfattende mejeri. Selve anlægget blev opført nær Haslev Station, så mejeriets produkter af smør og ost kunne transporteres ud til forbrugerne.
.

Med anlæggelsen af Den Sjællandske Sydbane fra Roskilde til Masnedsund i 1870 åbnede Haslev Station. Den kom til at ligge ca. 1 km nord for den oprindelige landsby Haslev med middelalderkirke. Jernbanegade sikrede forbindelsen mellem landsbyen og stationen, omkring hvilken en by voksede frem. Der åbnede en privat realskole (1894), ny kommuneskole (1896) og Haslev Sanatorium (1903). Flere virksomheder kom til som fx Haslev Andelsslagteri (1896), mejeriet Trifolium (1899), der solgte smør og ost til eksport til England, Haslev Lervarefabrik (1898) og SEAS (1912), der leverede el til Stevns og Dalbyområdet. Fra begyndelsen af 1900-tallet blev Haslev omtalt som en by med købstadslignende forhold, men den blev aldrig købstad.

Katolsk-apostolsk Kirke og især Indre Mission prægede Haslev fra slutningen af 1860’erne, og de indviede Sjællands første missionshus i 1879. Haslev var omkring år 1900 ved at udvikle sig til en undervisnings- og uddannelsesby: I 1891 åbnede Haslev Højskole, og under højskolen kom en håndværksafdeling i 1893 med særskilt bygning i 1901 og fra 1922 som selvstændig skole, og i 1895 blev der oprettet en landbrugsafdeling ligeledes under højskolen; den flyttede i egen bygning som selvstændig skole i 1904. Derudover åbnede i 1905 Haslev Seminarium, i 1908 en husholdningsskole og i 1916 Haslev Gymnasium. De mange elever gik også i kirke, og Haslev Kirke blev udvidet i 1916.

Indbyggertallet i Haslev lå i 1921 på 4.132, og dette tal var steget til 5.468 i 1950. I 1949 brød Håndværkerhøjskolen med Indre Mission, og Haslev Teknikum (1963) blev udskilt som en selvstændig skole, der lukkede i 1999. Haslev Seminarium blev udvidet med undervisningsfløj og kollegium i årene 1962-69. Fra at have været en stationsby udviklede Haslev sig til en oplandsby.

I 1966 blev Haslev administrativt center i den nyoprettede Haslev Kommune. Haslev blev fra omkring 1970 i mindre grad skoleby. Landbrugsskolen og husholdningsskolen lukkede i 1970 og blev til efterskole, og i 1999 ophørte Haslev Teknikum. Flere virksomheder måtte også lukke; andelsslagteriet, der i 1969 havde sluttet sig sammen med FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier), blev nedlagt i 1983, og i 2003 blev Haslev Sygehus nedlagt. Indbyggertallet fortsatte dog med at vokse, i 1970 lå det på 6.925 og nåede i 1994 over 10.000; i 2006 lå indbyggertallet på 10.860.

Videre læsning

Læs mere om Haslev

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie