Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30196
Sted- og lokalitetsnummer
030105-143
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dekl. tinglyst uden dato. Fiskehusskansen. Et polygonalt skanseanlæg ved sydsiden af Refnæs' yderste spids.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanseanlæg. Stor uregelmæssig formet jordbanke. Toppen er plan på den sydlige del men mere ujævn mod nord. Mod syd er skansen omgivet af ca 3 m brud og ca 2 m dyb grav. Denne løb ud i gammelt grustagningshul mod vest. Den nordre side af skansen er helt vokset til i krat af slåen. Dette har skygget bundvegetationen ud på nordre side og umuliggjorde en nærmere besigtigelse af denne side. Bevoksningen vanskeliggjorde også måltagningen. ** Seværdighedsforklaring ** Skansen ligger lige ud til stranden på sydspidsen af Røsnæs. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. seværdigt men overgroet forsvarsanlæg fra englandskrigene,

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links