oversigt, fyr og bygninger på skansen, set fra øst
.
oversigt af næsset længst mod vest, set fra SV
.
nedskredet gammelt byggemateriale
.
ny erosionsskade ved tidligere sammenstyrtning
.
nyeroderet næsten lodret profil, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30197
Sted- og lokalitetsnummer
030105-144
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse på Refnæs. Skanseanlægget består af et fladt ca. 25 m bredt plateau, der i syd, vest og nord er omgivet af en U-formet jordvold, der følger den øverste kant af den 12 m høje kystskrænt på halvøens yderste spids. Voldens højde over plateau'et er knapt 2 m, og voldkronens bredde er 2 m. Et fyrtårn og en fyrmester bolig er opført på arealet indenfor volden. På volden, hvis søndre gren er ca. 20 m længere end den nordre, ligger en kystudkigshytte samt en "engelsk hytte". Iøvrigt er skanseanlægget græsklædt bortset fra et mindre buskads på ydersiden af østenden af voldens søndre del Det fredede areal måler i nord-syd ca. 40 m og i øst-vest ca. 30 m. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs en linie, der fremkommer ved en forlængelse af plateau'et indenfor volden til skæring ved dennes yderside og i øst langs en linie, der forbinder voldens to grene. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger og anlæg berøres ikke af denne fredning.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanseanlægget består af et bredt plateau, der mod syd, vest og nord er omgivet af en V-formet jordvold. Jordvolden følger den yderste kant af den ca 12 meter høje kystskrænt på den yderste spids af Røsnæs. Målt på kronen er volden ca 105 m lang bredde, ca 2 m. Skansen græsklædt bortset fra krat på ydersiden af volden. En fyrmesterbolig og fyrtårn er opført på det fredede areal. På selve skansen er opført mod sydvest et vagtrum og en radar. Vagthuset står på sokkel af beton mod vest solur på træsokkel og 1 flagstang støbt fast i cement. Mod nord er der midt i voldens nordre kant støbt et betonfundament. Ved dette står en vejrmeldestation. Ind i skansens sider er yderligere opført et trappefundament af sten og cement. Fyrpasseren ønskede dette fjernet, hullet fyldt op med jord og græs sået hen over. Mod syd er yderligere en trappe af sten og cement.Denne ønskedes derimod bibeholdt. Mål: 1,8x40x30 m. ** Seværdighedsforklaring ** Skansen ligger flot på sydspidsen af Røsnæs men delvis i privat have. Adgang kun langs stranden, forholdsvis lang gåtur. Kunne der foretages en ordning med beboerne i fyrmester boligen ville stedet være godt at skilte. Til stedet hører også en "historie" og optegnelser over armering. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin udsigt.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links