Fiskerhytte ved Nørre Sø ligger på Brændegårdsvej 3 C i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Der er ikke oplyst et nøjagtigt opførelsesår for Fiskerhytten ved Nørre Sø, men bygningen antages at være opført omkring år 1900. Bygningen anvendtes oprindeligt til opbevaring af garn og til arbejde med bødning af fiskenettene, ifølge ejer var der tidligere tilknyttet en bådebro, som ikke længere eksisterer.

Beskrivelse

Fiskerhytten ligger i et skoven få meter fra bredden af Nørre Sø.

Fiskerhytten er en lille fritliggende bygning, der er to fag bred og tre fag lang. Bygningen hviler på en lav sokkel af kampesten. Fiskerhytten er opført som en stolpekonstruktion og væggene udgøres af brede, vandrette, brædder af ubehandlet tømmer. Brædderne er sømmet på trækonstruktionens stolper. Hytten bærer et helvalmet stråtag med halmmønning og kragtræer. Gavlen mod søen beklædt med lodretstillede brædder og har en bred revledør midtfor med lodretstillede brædder. I det indre fremstår bræddevæggene ubehandlede og der er frit udsyn til den ældre tagkonstruktion og undersiden af stråtaget. Gulvet er et stampet jordgulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Fiskerhytten ved Nørre Sø knytter sig til dens nære beliggenhed ved Nørre Sø og til dens enkle materialeholdning, der indpasser sig harmonisk i den omgivende bevoksning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Fiskerhytten knytter sig til bygningen som en del af Brahetrolleborgs omfattende godslandskab. Godslandskabet afspejler det arbejde som Greve Johan Ludvig Reventlow gjorde for at modernisere landbruget i slutningen af 1700-tallet. Som følge af 1700-tallets landboreformer, der blandt andet omfattede ophævelsen af stavnsbåndet, blev gårdene på Brahetrolleborg Gods udflyttet fra landsbyerne. Samtidig afskaffede Greve Johan Ludvig Reventlow hoveriet og ved moderniseringen af landbruget, blev der oprettet forskellige typer virksomheder og skoler, som et led i at beskæftige og uddanne landbefolkningen, herunder skole, seminarium, garveri, hørspinderi, savværk og teglværk. Bønderne fik de udflyttede gårde i arvefæste og samtidig med blev gårde og huse navngivet på ny af Grevinde Sibylle og digteren Jens Baggesen. Disse tiltag afspejler sig stadig fysisk i Brahetrolleborgs Godslandskab, dels ved at mange navne er bevaret blandt andet Plovheld, Landlyst, Lundsfryd og Nøjsomhed. Hertil kommer, at en del af de bevarede gårde, huse, skole- og industribygninger endnu findes bevaret i landskabet.

Den kulturhistoriske værdi ved fiskerhytten ved Nørre Sø knytter sig til bygningens nære beliggenhed ved Nørre Sø og det åbne rum i det indre, hvor bygningens tidligere funktion som fiskerhytte til opbevaring og reparation af garn stadig er aflæselig.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Fiskerhytten ved den Nørre Sø knytter sig til den lille fritliggende hytte, der med sine enkle formgivning og få, traditionelle materialer indføjer sig naturligt i landskabet omkring søen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links