Fjordgade 2
.

Fjordgade 2 ligger på Fjordgade 2 i Aalborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bydelen omkring Aalborgs Frue Kirke udgjorde indtil engang midt i 1600-tallet en selvstændig landsby, Fruebyen, og der findes stadig i dag en række enkelthuse, gadeforløb og gårdinteriører, der vidner om tiden før området omkring Nørregade blev en del af Aalborg by. Fruebyen husede ikke store købmandsgårde, som området ved Østerå og Vesterå, men bestod hovedsagligt af beskedne huse. I slutningen af 1960erne skete der flere forandringer i den gamle Frueby. Stormagasinet Anva blev opført, hvilket betød nedrivning af flere fine, gamle huse i Fjordgade. Derudover var der planer om at lave et gadegennembrud gennem den gamle Frueby ved en videreførelse af Dag Hammerskjoldsgade. Planen blev dog aldrig udført, men de omfattende planer udløste udarbejdelsen af en bevaringsplan, der skulle sikre nogle af de gamle bygninger.

Man gennemførte en sanering i området mellem Nørregade, Fjordgade, hovedbibliotektet og shoppingcenteret Friis (tidligere Anva), hvor de ikke bevaringsværdige bygninger i gårdrummene blev nedrevet. Derefter genopførtes en række bevaringsværdige bindingsværkhuse fra andre steder i byen, som på daværende lå tidspunkt lå i magasin, på adresserne 4, 6 & 8. Disse genopførelser gav området det lidt hånlige tilnavn Bindingsværksreservatet, men de skabte nogle fine gårdrum, som man i dag finder bag Fjordgade 2. Fjordgade 2 ligger som en del af en lille enklave af ældre huse, hovedsagligt bindingsværkshuse. Inden for et meget lille areale mellem Nørregade, Fjordgade, hovedbibliotektet og et shoppingcenter (Friis) ligger ikke mindre end 3 fredede bygninger, og de resterende bygninger er vurderet som bevaringværdige. Fjordgade 2 giver sammen med de omkringliggende bindingsværkshuse et fint gårdmiljø. Mod Fjordgade er bygningen bygget sammen med længen på Nørregade 1, og tilsammen danner disse bygninger et lille gadeforløb.

Fjordgade 2 adskiller sig fra de omkringliggende historiske bygninger ved at været grundmuret. Bygningen er fra 1800-tallet og opført i klassicistisk stil. Gadefacaden består af empireinspirerede elementer – tre afsnit er opdelt af pilastre afsluttet med kapitæler under gesimsen, i det nordre sidefelt findes en fladbuet over to vindues åbninger, hvor imellem der er en særegen kapitælprydet murpilleafslutning, i midterfeldtet er en smal frise med savtakskifte. I forbindelse med renovering af området i starten af 1970´erne, er en hejsekvist blevet genopført på gårdsiden.

Beskrivelse

Bygningen ligger ud til Fjordgade og er mod syd bygget sammen med en ældre bindingsværkbygning. Fjordgade 2 er en grundmuret bygning i to etager med rødt teglhængt heltag. Bygningen står på en gråmalet sokkel og har hvidkalket facade samt gulkalket gavl og gårdside. Vinduerne er traditionelle, torammede og trerudede, koblede vinduer, der er malet i en mørkegrøn nuance. Mod syd findes en tredelt mørkegrøn port med diamantfyldinger. Portgennemkørslen er brostensbelagt og på gårdsiden findes en læssekvist. I tagfladen sidder et nyere ovenlysvindue og i rygningen sidder en nyere, zinkinddækket skorstenspibe. I det indre er bygningen kendetegnet ved tre udnyttede etager som generelt er domineret af en nyere planløsning og nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Tillige er trappen nyere og der er nyere, synlige bjælker og gerichter i kopi af ældre. Der findes flere ældre fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi relaterer sig til beliggenheden i den historiske del af Aalborg, hvor bygningen er med til at opretholde den historiske gadestruktur og det genskabte gårdmiljø bag bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi ligger i den klassicistiske facade med pilastre, kraftigt profileret hovedgesims og centralt placeret frise. Hertil kommer porten, gennemkørslen og gårdsidens læssekvist, som vidner om bygningens tidligere funktioner.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til facadens symmetriske fremtræden, der indrammet af fire monumentalpilastre og en kraftigt profilerede hovedgesims, har en udpræget statelig fremtræden. Detaljeringen i form af friser, sålbænk- og kordongesims samt buede vinduesstik er fremhævet på elegant vis og giver facaden en markant, reliefagtig virkning. Særlig interessant er den centralt placerede frise samt den korte pilaster mellem de to nordligste vinduer, der med danner modvægt til den brede port og dermed opretholder facadens balance.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links