Omgivet af marker og en have med store lindetræer ligger Refsnæs, der kendes tilbage fra 1300-tallet. Omkring år 1400 tilhørte gården Jep Mogensen Seefeld, hvis slægt var ejere af Refsnæs de næste knap 200 år. Ejerhistorien er alligevel kompliceret, da gården var delt mellem flere, og ved Marine Seefelds død overgik Refsnæs til den borgerlige købmand Christoffer de Hammer. Efter ham fulgte flere ejerskifter. Hans Fædder købte Refsnæs i 1742, og det var hans søn, der opførte den nuværende hovedbygning i 1791. Hovedfløjen består af én etage i rød blankmur med valmet tag. Østfløjen, der er i bindingsværk, er fra 1840’erne. I 1853 blev gården købt af Rolf Krake Westenholz, og Refsnæs er fortsat i familiens eje. I 1899 blev den enkle, hvidpudsede vestfløj i grundmur opført, og derved fik herregården sit nuværende udtryk med rolige og enkle facader og røde, afvalmede tage. Til anlægget hører også en stor bindingsværkslade fra 1612.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links