Gammel Vrå nævnes første gang i 1355, men var da ikke en herregård. Denne status fik gården først omkring år 1600 under Predbjørn Gyldenstierne. Gammel Vrå havde flere ejerskifter, og i 1620’erne overgik gården til Hans Johansen Lindenov. Hans datter Ide Lindenov arvede den i 1642 og opførte en toetages hovedbygning med nordvendt tårn. Burchard Georg Holck arvede gården i midten af 1700-tallet og ombyggede den til det nuværende udseende. Hovedfløjen mod nord er ældst og har murværk fra renæssancen, men blev reduceret til én etage. Holck opførte to sidefløje i bindingsværk, der fortsat er bevaret. Over indgangspartiet ses en svejfet gavlkvist, der prydes med murankre, som angiver bygherre og årstal for ombygningen i 1779. I dag er Gammel Vrå hotel og kursuscenter.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links