Foreningen Sidesporet blev stiftet i 1989 med det formål at skabe meningsfyldte projekter for arbejdsløse. Siden er foreningen blevet til en fond, der driver mindre kulturvirksomheder. Blandt disse er et tyrkisk bad, der blev opført i 1999 og var foreningens sidste beskæftigelsesprojekt.
.

Holbæk Kommune er inddelt i 18 lokalområder med hver sit lokalforum. De er båret af frivillige fra lokalområdet, dvs. borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd, bylav og lokale institutionsledere, som alle deltager på lige fod. I hvert lokalforum diskuteres ønsker, udfordringer og muligheder, og der planlægges debatmøder, andre arrangementer samt tiltag til gavn for området. Udfordringer og idéer bringes videre til en kommunal medarbejder kaldet en fællesskaber, som har særlig viden om frivillighed og lokal udvikling. Et lokalforum har ofte et stort netværk og er derfor en vigtig samarbejdspartner for de kommunale politikere og medarbejdere. Kommunen giver et årligt tilskud til hvert af lokalområderne, som selv beslutter, hvordan tilskuddet bruges. I 2021 er det samlede tilskud 450.000 kr.

Herudover understøtter Frivillig-Center Holbæk foreningers arbejde i hele kommunen. Formålet er, at forskellige former for foreninger kan hente inspiration og sparring hos hinanden.

Hvert år i juni afholdes festivalen SKVULP på Holbæk Havn. Den strækker sig over en weekend, hvor foreninger kan give publikum lejlighed til at prøve alt fra gymnastik til crosscykler samt aktiviteter for både sø- og landspejdere. Festivalen modtager økonomisk støtte fra kommunen, og alle aktiviteter er gratis. Begivenheden trak i 2019 op til 50.000 publikummer.

I Holbæk Sportsby, som blev indviet i 2019, er et kompleks af idrætsfaciliteter med bl.a. svømmehal, indendørs boldbaner, fodbold- og atletikstadion til brug for foreningerne. Også idrætslivet i lokalområderne støttes, og kommunens 19 haller bruges flittigt til alle former for boldspil og idræt. Både i Sportsbyen og i hallerne drives de forskellige klubber og foreninger af frivillige.

Også amatørteater- og rollespilsgrupper, lokalhistoriske foreninger og hobbyprægede foreninger er drevet af frivillige. I mange tilfælde lægger kommunen lokaler til deres aktiviteter. De sociale og velgørende foreninger udgøres bl.a. af Kirkens Korshær, Røde Kors, Anonyme Alkoholikere, Odd Fellow Ordenen, Serapions-Ordenen, Ældre Sagen, Rotary, Y’s Men’s Club og Frelsens Hær.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Holbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige