Oversigt, set fra S
.
OS vestside, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533560
Sted- og lokalitetsnummer
060204-49
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bukkegårdsdiget Bukkegårdsdiget består af en jordvold, en rest af et gammelt befæstningsanlæg, og ligger på den nordlige del af Rispebjerg. Voldens hovedretning er omtrent nord-syd, dens nordlige ende 250 m sydvest for Bukkegårds bygningers sydvesthjørne. I bun- den, 7,5 m bred, foroven 2 - 2,2 m bred. I bunden 25 m lang. Højden over jordsmonnet fra 1,5 til 1,8 m, højest i den sydlige del. Volden er opbygget af sten med jordfyld over. Skråningerne står med naturligt anlæg. Bevokset med græs og krat. (skanseliste nr. 117)

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bukkegårdsdiget". Voldforløb, orienteret NNV/SSØ, anlagt ved den østlige rand af Rispebjergs topplateau. Volden er ret skarprygget og har ikke nogen egentlig topflade. Fredningstektens beskrivelse er således misvisende i sin angivelse af en "øvre bredde" på 2,0 x 2,2 m, ligesom også længde -og breddeangivelserne stemmer dårligt overens med de faktiske forhold. Volden er højest og bredest i den sydlige ende, mens N-enden kun er ca. 1,5 m høj. Bevokset med fuglekirsebær, hyld, tjørn og slåen samt brom -og hindbærkrat. Bør plejes af hensyn til den landskabelige virkning og voldens formodede sammenhæng med den forhistoriske tilflugtsborg "Ringborgen", hvorfra volden iøvrigt er synlig. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBukkediget.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links