533535 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533535
Sted- og lokalitetsnummer
060204-1
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj, "Ringelhøj", højde 3,5-4,0 m, tværmål i Ø-V 15 m og i N-S 21-22 m. Stærkt beskadiget. Alle sider, und- tagen i N, er afskåret. I S et 8 m langt og ca. 3 m højt åbent brud. I top et større eftergroet hul. I ager.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn tildels sløifet Gravhøi. Den er udgravet for mange Aar siden [før 1880], formodentlig af Jansen, og der skal være fundet Broncesager i den. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1880
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Høj, "Ringelhøj". I Ager. Stærkt beskadiget. Alle Sider undtagen i Nord er afskaaret. I Syd et 8m langt, ca. 3 m højt, aabent Brud. Højens Tvm. i Ø-V 15 m, i N-S 21 - 22 m, Højde 3.50 - 4.0 m. I Top et større eftergroet Hul.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt beskadiget.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, stærkt afgravet på alle sider undtagen N, hvor dog en vejskæring i ny tid har sænket niveauet foran højfoden med ca. 1 m. Stor gammel nedgravning i toppens ø-del. G.I.fixpunkt på toppen. 4 x 22 x 18 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links