533530 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533530
Sted- og lokalitetsnummer
060203-145
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Den sydlige del af langhøj, hvis nordlige del er sløjfet. 1,75 x 9-10 x 13 m. I skel. I nordenden et åbent brud, 1,75 m højt. Kratbevokset.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen sydlige Halvdel af en Langhøj, af hvilken den nordlige Del er sløjfet. I Skel. I Nordenden et aabent Brud 1.75 m højt. Højens Tvm. 13 m, Længde 9 - 10 m. Højde 1.75 m. Kratbevokset 200 m Nord for Gaarden.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSydlige del af "langhøj", beliggende på skrånende terræn, således at højden varierer mellem ca. 2,5 m på v-ssiden og ca. 1 m på ø-siden. 1,5 x 13,5 x 10 m. § 53 berøres af 2 områder tilplantet med gran hhv. i ssø og nø. Ingen del af disse granplantninger går dog højen nærmere end ca. 50 m. Højens beskedne seværdighedsgrad taget i betragtning findes der ingen grund til påtale. Det som "langhøj" tolkede, her beskrevne anlæg er formentlig en tilbagestående rest af en forsvarsvold, jfr. de nærved liggende 5335-37 og 60. Højningen forekommer for smal og skarprygget, og anlagt på en usædvanlig måde på et skrånende terræn, hvis man skulle opfatte den som en egentlig høj til gravformål. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links