Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
54358
Sted- og lokalitetsnummer
060203-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/10 1891. Gdr. Andreas Esper Due. 31/01 1989, tilføjelse til tinglysning. Diplom Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde Høj af "Karlshøjene", ca. 2,4 x 16,5 m. En smuk toppet lille høj beliggende på den sydlige kant af Rispebjerg. "Karlshøjene" omfatter 5435-7, 8 1989: Den østlige høj, reg. nr. 5435-8, er ca. 5 m høj med 24 x 26 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo smukke toppede Gravhøie [sb.nr. 9-10] paa Rispebjergs sydvestlige Pynt. De kaldes af Befolkningen for Carlshøiene. Midt imellem dem ses umiskjendelige Spor til, at der i ældre Tid har været anlagt en bred Kjørevei fra Syd op ad Bjerget. Formodentlig er dette sket i den Tid, da Bornholms Milits holdt militaire Øvelser paa Rispebjerg. (Om Rispebjerg i det hele vil der senere her blive meddelt en nærmere Forklaring - se herom "Beretningen over Poulsker Sogn"). Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo smukke, toppede Smaahøje, "Karlshøjene" [sb.nr. 9-10] F.M. 1891. Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj beliggende på kuperet terræn, i N grænsende op til gammel granskov , i S og mod V omgivet af et ca. 20-30 m bredt bælte af mindre end 5-årig fyrreplantning, og mod Ø grænsende op til ager. Her er dog i et ca. 5 m bredt bælte plantet gran for 1-2 år siden. Denne tilplantning går, lige som fyrrebeplantningen i S og V, helt frem til højfod og er DELVIS ulovlig. Især i V kan der være tvivl om, hvorvidt der er tale om "åbent land" eller "skov", der synes ikke at have fundet dyrkning sted i mange år, men der er heller ingen stød, stubbe eller opgravede rødder som efter afdrevet skov. Efter min mening bbør højens omgivelser (undtagen mod N) kendetegnes som "åbent land" og den hertil hørende 100-m afstand tages i påstand, hvorved plantningerne i deres helhed bliver ulovlige. De bør kræves fjernet og højene evt. tages under pleje, hvorved de vil blive synlige ("landskabelig virkning") fra et stort område i S og V. Der er meget stor uoverensstemmelse mellem fredningstekstens målangivelser og det faktisk forefundne. Rævegrave i S-siden. Ingen bundvegetation på nordlige halvdel, tegn på erosion af overfladen. Bør derfor plejes. Sagsbehandlerkommentarer: 9-11-88. Nyplantningen nok- trods alt udenfor den gamle skovgrænse, altså gælder 5 m zone. Rettelseblad til deklarationen. (6111-11) MB + CL Bevoksning: 1985: Løvtræer
1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links