Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
54357
Sted- og lokalitetsnummer
060203-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/10 1891. Gdr. Andreas Esper Due. 31/1 1989, tilføjelse til tinglysning. Diplom Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. Høj af "Karlshøjene", ca. 3 x 19 m. En smuk toppet lille høj beliggende på den sydlige kant af Rispebjerg. "Karlshøjene" omfatter 5435- 7, 8 1989: Den vestlige høj, reg.nr. 5435-7, er ca. 3 m høj med 28 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo smukke toppede Gravhøie [sb.nr. 9-10] paa Rispebjergs sydvestlige Pynt. De kaldes af Befolkningen for Carlshøiene. Midt imellem dem ses umiskjendelige Spor til, at der i ældre Tid har været anlagt en bred Kjørevei fra Syd op ad Bjerget. Formodentlig er dette sket i den Tid, da Bornholms Milits holdt militaire Øvelser paa Rispebjerg. (Om Rispebjerg i det hele vil der senere her blive meddelt en nærmere Forklaring - se herom "Beretningen over Poulsker Sogn"). Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo smukke, toppede Smaahøje [sb.nr. 9-10], "Karlshøjene" F.M. 1891. Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelbevaret og velformet høj, hvis V-side går i ét med naturlig skråning ned mod sænkning. S for højen en ca. 3-årig tilplantning med fyr (se 5435-8), af hvilken nogle få planter går helt frem til højfod, mens resten er mere end 5 m fra denne. Ca. 40 m NØ for højen ses en ikke ganske ny (15-20 år gl.?) nedgravning, ca. 3 x 3 m og med dels murede, dels bræddeforstærkede sider, omgivet af volde af opgravet jord. Ca. 15 m N for højen et par større bunker bestående af sten og byggeaffald i form af 2 store møllesten, kloakrør, ituslåede sanitære kummer m.m. Nogen risiko for erosion af den næsten bundvegetationsløse højs sider, især i N. Betydelig uoverensstemmelse mellem fredningstekstens målangivelse og virkeligheden. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links