Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5335140
Sted- og lokalitetsnummer
060203-186
Anlæg
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølleanlæg ved Øle Å lige Ø for Kølleregård. De bevarede anlægsrester synes at repræsentere to faser. Nyeste fase fremtræder nogenlunde intakt. En del af vejdæmningen har tjent som mølledæmning. Den nu udtørrede møllerende har haft sluse m. stigbord. Møllebygningen indgår i et redskabshus. Møllens grundmål har været ca. 4 gange 7 m. Resterne af en ældre mølledæmning med et buet forløb ses nord for vejdæmningen. Denne kan følges over en længde på ca. 50 m, højden er ca. 1 m. Hvor åen passerer, ses en overløbsspærring af sten. Ældste mølle har antagelig ligget nogenlunde, hvor den nyere nu ligger.

Undersøgelseshistorie

2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderMølleanlæg ved Øle Å.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiSpor efter omfattende mølleanlæg i form af bueformet sten- og jordbygget mølledæmning, omløb og mølledam. Også en imponerende granitbygget bro på stedet.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links