trampestien syd for volden
.
med søen i baggrunden
.
den østlige vold, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342530
Sted- og lokalitetsnummer
040206-219
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Københavns vandforsyning ejer kun matr.nr. 47. Ridebanen. Anlægget består af en halvkredsformet jordvold, der er ca.3 m høj og ca. 125 m lang. Volden er lukket ud mod søen (Haraldsted sø) og åben ind mod land. Volden er græsklædt med et par enkelte buske. Fredningen omfatter volden og arealet, den indrammer, således at fredningsgrænsen går langs voldens fod i vest, syd og øst, medens den i nord forløber langs en linie, der forbinder voldens afslutninger mod nordvest og nord. Skellet mellem matr.nr. 9a og 47 af Valsømagle by går på voldens yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning. beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Søen [Lange Sø] ligger den ejendommelige Halvkredsvold, der indeslutter den fuldstændig plane, saakaldte "Ridebane". Volden er et Befæstningsanlæg, der rimeligvis gaar langt tilbage i Tiden. (Nøjagtig Opmaalingstegning vil blive udført). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRidebanen. Det er en lidt uregelmæssig halvkredsformet jordvold ud mod Haraldsted sø, åben mod land N og NV, NØ. Voldens bredde og højde veksler, ca. 10 m bred og op til 3 m høj, visse steder skråner den med lille topbredde. Området indenfor volden ligger ret lavt og skråner lidt ned mod søen. Volden er ca. 125 m lang og anlæggets bredde ca. 70 x 70 m. Ligger ved skrænt og danner en mindre halvø ud i søen, hvor der er et frit udsyn. Græsbevokset, enkelte buske og mindre buskads på volden, især på ydersiden, enkelte muldvarpeskud. En markvej fører ned til anlægget, der kan cykles i tørvejr, ca. 500 m til offentlig vej. En lille kvasdynge i kanten af voldstedet - påtalt det ulovlige i affald. Ejes af far og søn, begge historisk interesserede. Sønnen fortalte, at "Ridebanen" skulle have været brugt som ridebane af ridderne og der skulle føre en "større stenrække" (stenlagt og -indrammet hulvej) fra ridebanen mod V-NV (mod voldstedet) - hans farfar ? skulle være stødt på disse sten ved markarbejde på marken V for markvej, S-SV for gården. Mente, at de ældre afgravninger i voldens V-side skyldes, at materialet blev brugt på Nygård voldsted. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Særegent fortidsminde i ret uberørt naturområde ved Haraldsted sø. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet er græsklædt. Muldvarpeskud ses på og indenfor volden. Skilt står sydvest for offentlig vej og syd for bygning.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links