Det er i dag muligt at tage på en guidet sejltur på den fredede kanal, hvor man bl.a. passerer de to hvide kanalbetjenthuse.
.

Frederik VII’s Kanal blev udgravet 1856-61 i fastlandet langs kysten, da det ikke var muligt at oprense sandbankerne Løgstør Grunde. Kanalen, som strækker sig fra Løgstør til Lendrup, er 4,4 km lang, ca. 25 m bred og 3 m dyb. Ved indvielsen d. 13. juli 1861 deltog Frederik 7. og grevinde Danner, heraf navnet.

Kanalfogedbolig (indviet 1863) og jernsvingbro blev placeret mod nordøst ved Løgstør, og mod sydvest ved Lendrup blev der bygget to kanalbetjentboliger, hvor søtrafikken fra vest kunne betjenes. Begge steder blev der anlagt havnebassiner, så man kunne afvente modgående skibe. Langs siderne lå trækveje, der gjorde det muligt at trække skibe igennem med heste eller håndkraft.

Efter udgravning af sejlrenden gennem sandbankerne i 1901 blev kanalen overflødig, og den blev lukket i 1913. Ved Lendrup anlagde man en dæmning, så kanalen ikke skulle tilsande, men i 1935 blev denne erstattet af en bro, og i 1960’erne sandede udløbet til. Limfjordsmuseet blev i 1964 etableret i Kanalfogedboligen. Kanalanlægget er fredet.

Den 4,4 km lange kanal fra Løgstør til Lendrup blev udgravet 1856-61. I baggrunden ses kanalfogedboligen og det bagvedliggende baghus. Kanalfogedboligen var hjem for kanalfogeden og brofogeden. I dag har Limfjordsmuseet til huse i bygningen.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links