16. juni 2016 blev der registreret skybrud på Frederiksberg, da der på en halv time faldt over 15 mm regn. Her er Hovedstadens Beredskab rykket ud til området omkring Lindevang Station.
.

De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Frederiksberg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Frederiksberg Kommune har landets højeste årsmiddeltemperatur, og fra april til august ligger den blandt landets varmeste kommuner. Sommerhalvårets høje temperaturer skyldes bl.a., at sommervarme fra de store landområder i Europa og Asien let når frem til Frederiksberg. Samtidig giver den tætte bebyggelse en urban effekt, hvilket er med til at holde temperaturen oppe.

Til gengæld medfører kommunens østlige placering, at nedbørsmængderne er forholdsvis beskedne, da luften fra vest når at tørre ud, inden den rammer kommunen. Desuden rummer den ret flade kommune kun få bakker, der ellers kunne give øget skydannelse og nedbør. Årsnedbøren ligger derfor ca. 100 mm under landsgennemsnittet, og i maj og september hører Frederiksberg til blandt landets ti tørreste kommuner.

I september når Frederiksberg op i top-10 blandt landets solrigeste kommuner, mens den i december og januar rykker ned blandt de ti solfattigste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima