Frihedsstøtten, Kirke Såby ligger på Landevejen 105 i Lejre Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Mindestenen er opført i 1794 for stavnsbåndets ophævelse i 1788, tre år før Frihedsstøtten i København stod færdig. Den er udført af Johannes Wiedewelt, en af datidens kendte billedhuggere. Bygherren var Åstrups daværende ejer Johan Bartholin Eichel.

Beskrivelse

Langs med landevejen, i vejkanten, står Frihedsstøtten mellem høje træer og buske. Ved siden af støtten findes en lav granitbænk. Støtten er udført i sandsten på en lav granitsokkel. Støtten består af to elementer, nederst en bred blokform med hulkel, oven på denne en smallere høj støtte, der øverst spidses til. På fronten findes en sandstensudsmykning, der forestiller en hat med en bladkrans omkring. Midt på fladen ses svagt en inskription: FRIHEDS MINDEOPREIST AFAASTRUPS EJER1794VED TANKENOM DEN20 JULI 1788 .

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for frihedsstøtten knytter sig til den nære placering ved landevejen, hvor den i mange århundrede har været et synligt mindesmærke for forbipasserende.

Kulturhistorisk værdi

Frihedsstøttens kulturhistoriske værdi knytter sig til inskriptionen, der fortæller, at dette er et mindesmærke for den 20. juni 1788, hvor stavnsbåndet blev opløst. Den øverste del af mindestenen, med relief af en opkrammet hat omgivet af en krans af kornaks, er et frihedssymbol der vidner om stavnsbåndets opløsning.Hertil kommer, at inskriptionen fortæller om stenen bygherre, Aastrups ejer. At han har rejst denne sten vidner om et særligt forhold mellem den lokale godsejer og egnens bønder. Det har ligeledes kulturhistorisk værdi at stenen er udført af Johannes Wiedewelt.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier knytter sig til den kraftige proportionering, der giver tyngde og kraft til støtten, og derved underbygger dens formål om formidling og minde om en vigtig begivenhed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links