En cyklist passerer Hersted Høje ad en af de mange cykelstier, som gennemskærer Vestskoven. Albertslund Kommune har et rigt forgrenet net af cykelstier, der bl.a. omfatter en del af den ca. 17 km lange supercykelsti Albertslundruten. Supercykelstien, som løber lige syd for Vestskoven og forbinder Albertslund med København, blev indviet i 2012.
.
Dexterkvæg græsser i Store Vejleådal på en grå januardag. Ådalen er en tunneldal, som tager sin begyndelse ved Porsemose øst for Vridsløsemagle og slutter i Køge Bugt Strandpark efter at have passeret parcel-, række- og kædehuskvartererne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Den er en af Vestegnens vigtige grønne kiler og gennemskæres af adskillige gang- og cykelstier. Langs selve åen blev der i 2012 desuden anlagt en trampesti, som går gennem flere af ådalens forskellige naturtyper.
.

Med sine mange grønne områder og en stor andel af Vestskoven er der rige muligheder for friluftsliv i Albertslund Kommune. Der er et veludviklet net af cykelstier, som er helt adskilt fra den øvrige trafik. Stinettet løber bl.a. langs Store Vejleå, til Harrestrup Mose og rundt i Vestskoven. I Vestskoven er der desuden mulighed for ridning på anlagte ridestier, og der er flere afmærkede løbe- og vandreruter. Om vinteren er Hersted Høje en populær kælkebakke, og der anlægges langrendsløjper i skoven. Flere steder i kommunen er der også adgang til naturen ad trampestier. De findes eksempelvis i Egelundsparken og Birkelundparken samt langs Store Vejleå, hvor stien bl.a. passerer Lunden ved Roskilde Kro.

Kommunens naturskole, Naturcenter Herstedhøje, ligger midt i Vestskoven. Her findes naturudstilling, bålplads og bålhuse, mens der i skolens store lokaler tilbydes undervisning og naturaktiviteter.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Albertslund Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv