Tidslinje

27. september 1843
Stabelafløbning
5. april 1849
Udgået
Tegning visende Maaden hvorledes Hullet om Roret i Fregatten Gefion kan tætnes, saa at intet Vand kan indtrænge i Skibet
.
Tegning af Gjennemsnit og Batteriedæk
.
Tegning af Skandseplan
.
Plan af Skandse og Baks Dækket til Fregatten Førende 48 stkr. 24 pundige Canoner
.
Plan af Bannier Dækket og Apeteringerne i Lasten til Fregatten førende 48 stkr. 24 pundige Canoner, hvorpaa er vist de forandringer, som af Constructions og Reglerings Commissionen ere Foreslaaede i dens Betænkning af 12. October, samt øvrige derved foranledigede mindre Forandringer som Flytning af Luger og Skodder
.
Plan af Apteringen i Lasten og paa Bannier-Dækket til Fregatten førende 48 stkr. 24 pundige Canoner
.

Fakta

Navn: Gefion

Type: Fregat

Nationalitet: Dansk

Konstruktør: A. Schifter

Stabelafløbning: 1843

Gefion var en dansk fregat. Fregatten blev bygget under konstruktør A. Schifter.

Byggestedet er angivet i Orlogsbasen som Nyholm. Fregatten løb af stablen i 1843.

Skibet havde 48 kanoner ombord, en styrke af 397 besætningsmedlemmer samt en længde på 165 fod og bredde på 41 fod.

Tegning af gjennemsnit med Plan af Canon-Dækket til Fregatten førende 48 stk. 24 pundige Canoner

.

Tegning til Speil-gallerie- og Gallions-ornamenter, for Fregatten Gefion, paa 48 stkr. 24 pundige Canoner

.

Tegning af Seilene tilligemed Dimensioner af Master og rundholter til Fregatten Gefion

.

Model af Gefion (1843). Gefion var et fortrinligt søskib. I maj 1847 forelog fabriksmester Suenson at ombygge fregatten til dampskib med en tobladet skrue, der kunne tages op på dækket, i hvilken anledning modellen blev fremstillet. Konstruktionskommssionen mente, at man burde afvente resultatet af indhøstede erfaringer i England, inden man foretog ombygningen, hvorfor sagen stilledes i bero. Gefion inldemmedes i den tyske forbundsmarine i 1849 under navnet Eckernförde, men overgik i 1852 til den preusiske marine under navnet Gefion.

.

Videre læsning

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler fra orlogsbasen

Eksterne links

---

Denne artikel er sammensat af indhold fra databasen orlogsbasen.dk. I artiklerne får du mulighed for at dykke ned i indhold om en lang række danske orlogsskibe. Vi har valgt at inddrage så mange skibe som muligt. Derfor kan mængden af tekst og data variere, og der vil være artikler uden billeder og navne eller med meget få informationer. Læs mere om orlogsskibene.