Blandt de mange geologiske dannelser, som indgår i Geopark Odsherred, er Klintebjerg, som for ca. 7.000 år siden var en ø i Littorinahavet (Stenalderhavet). Selv om landhævning og marine dannelser siden har gjort øen landfast med det øvrige Odsherred, er nogle af Littorinahavets gamle kystklinter bevaret og kan i dag ses som de stejle, kratdækkede skrænter ud mod Kattegat.
.

Områdets særegne, varierede geologi og aktive kystdannelser betød, at Geopark Odsherred i 2014 blev optaget i det europæiske (EGN) og globale (GGN) geoparknetværk. På daværende tidspunkt var organisationen forankret som en administrativ enhed under Odsherred Kommune, men allerede fra d. 1. januar 2015 blev Fonden Geopark Odsherred etableret som en selvstændig, erhvervsdrivende fond. I dag består fonden af tre divisioner: Feriepartner Odsherred, VisitOdsherred og selve geoparksekretariatet, der tager sig af den daglige administration. Da UNESCO i 2015 ratificerede et nyt program kaldet IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme), blev Geopark Odsherred til Danmarks første UNESCO Geopark. Det betyder, at landskabet i området har en unik geologisk arv med mulighed for en bæredygtig udvikling.

Geopark Odsherred omfatter hele Odsherred Kommune med i alt 21 lokaliteter af geologisk interesse. De omfatter både de naturlige istidslandskaber som Odsherredbuerne, menneskeskabte landskaber som den tørlagte Lammefjord og kystlandskaber som Korevle og Skansehage. Istidslandskaberne udgør størstedelen af kommunens areal og fortæller historierne om, hvordan sidste istids store gletsjere aflejrede moræne og skubbede bueformede randmoræner op foran sig, mens smeltevandet fra isen skabte flade, foranliggende smeltevandssletter. Efterfølgende skabte dødisen, som blev efterladt af den smeltende is, et småkuperet dødislandskab med stejlkantede issøbakker. Sammen med de mange varierede kystlandskaber kan alle disse istidslandskaber i dag opleves i geoparken.

I det daglige skal Geopark Odsherred formidle koblingen mellem områdets geologi og landskab, kultur- og kunsthistorie og den fødevaretradition, der hersker i området. Det sker bl.a. gennem partnerskabsdannelser, erhvervsudvikling, undervisning og kommunikation for områdets borgere og de mange gæster, der tilbringer ferier og fritid i kommunens ca. 23.500 sommerhuse.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Nationalparker og naturparker