Faktaboks

Gerda Thune Andersen
Født
29. august 1932, Hellerup
Titel
Billedhugger, grafiker
Virkested
Danmark

Biografi

Gerda Thune Andersen startede sin karriere med naturalistiske portrætter af børn og voksne, men op gennem 1960erne blev formen stadig mere forenklet, og med ægget og fostret som de foretrukne motiver er værkerne fra den tid runde og lukkede. Det antropomorfe udtryk kendetegnede skulpturerne fra de følgende år, og T.A. eksperimenterede med det i såvel rundskulptur som relieffer. Det vakte opmærksomhed, da hun på Grønningen i 1974 udstillede og solgte det store relief Ekko af en drøm, et værk, som ikke blot slog hendes navn fast, men også markerede hendes udvikling hen imod en mere frigjort og til tider ekspressiv udtryksform. I slutningen af 1970erne udstillede hun nogle store, groft tilhuggede limtræsskulpturer, der viser både den rå naturkraft og kunstneriske styrke i udnyttelsen af materialet. Fra opholdene i den 3. verden har T.A. hentet megen inspiration, fx til serien Kenyadagbog (1988), der består af 26 træsnit, og til en række stramt formede skulpturer i aluminium, Houses of Memory, hvor hun fortolker den fjernøstlige bygningskunst. De senere år har hun videreudviklet et konkret, abstrakt formsprog og endvidere inddraget glas i sine skulpturer, fx Tegn fra midten af 1990erne. Flere af T.A.s værker, og især udsmykningerne, er bemalet, ofte i klare og rene farver, som er med til at skabe sammenhæng mellem værket, arkitekturen og stedets funktion.

Genealogi

Thune Andersen, Gerda Sophie, *1932, billedhugger og grafiker. *29.8.1932 i Hell. Forældre: Læge Troels Thune A. og Karen Julie Begtrup Christjansen. ~28.12.1958 på Fr.berg med Nils Wilhjelm Hammer Kjølsen, *15.6.1930 i Kbh., søn af orlogskaptajn, senere kommandør Frits Aage Hammer K. og Eline Wilhjelm.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. (E. Utzon-Frank, Johs. Bjerg, Mogens Bøggild og Gottfred Eickhoff) 1954-59, guldmed. 1959; l'Acad. des Beaux Arts, Paris 1956.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links