Gildegade 6
.
Gildegade 6
.
Gildegade 6
.
Gildegade 6
.
Gildegade 6
.
Gildegade 6
.
Gildegade 6
.
Gildegade 6
.

Gildegade 6 ligger på Gildegade 6 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gildegade 6 er den nordre del af to boliger på i alt seks fag, som Claus Barthelsen opførte mellem 1754 og 1759. Boligerne blev delt i to ejendomme i 1857. Stueetagens vinduer og dør stammer fra 1890erne.

Beskrivelse

Gildegade 6 er et grundmuret og hvidmalet, trefags langhus i én etage med gavlkvist over to fag. Bygningen har teglhængt heltag med en taskekvist mod gården samt en sortmalet, bræddebeklædt nordgavl. Facaden er kendetegnet ved liljeformede murankre. I stueetagen er vinduerne korspostformede med en enkelt tværsprosse, i gavlkvisten er de torammede og opsprossede. Gavlkvistens vinduer har fladbuede, profilerede vinduesbryn af formsten. Vinduer og den senklassicistiske hoveddør er gråmalede. I det indre har bygningen bevaret en traditionel planløsning med stue mod gaden og køkken mod gården. Adgangen til tagetagen finder sted ad en nyere spindeltrappe i jern. Interiøret er domineret af traditionelle overflader og der findes flere ældre bræddegulve, fyldingsdøre med håndsmede beslagværk og gerichter.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger i den middelalderlige Gildegade, hvor det med sin markante fremtræden i gadebilledet, muren mod gaden, den lukkede gård og baghuset, er med til at opretholde det historisk dominerede miljø i Aabenraa bymidte. Hertil kommer den visuelle samhørighed med det næsten identiske nabohus.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til det smalle trefags volumen, der mod syd er bygget sammen med Gildegade 8. Gildegade var historisk set domineret af mindre lejeboliger til søfolk og skibstømrere, og bygningen er et i det ydre velbevaret eksempel på denne bygningstype, der med sine kun tre fag fortæller om arbejdernes økonomiske formåen og pladsbehov. De ældre detaljer i form af liljeformede murankre, fladbuede vinduesbryn og gavlens bræddebeklædning med knægtbåret vandbræt, samt forskellen på den repræsentative gadeside og den mere ydmyge gårdside, har ligeledes kulturhistorisk værdi.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med stue mod gaden og køkken mod gården, samt de ældre bygningsdele og -detaljer herunder gulve, fyldingsdøre og gerichter.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi i det ydre ligger i det lille volumen med den høje gavlkvist og de fladbuede dør- og vinduesåbninger, der giver bygningen en karakteristisk og markant fremtoning. Facadedetaljeringen i form af murankre, vinduesbryn, musetrappe ved gavlkvisten samt den profilerede gesims, er endvidere med til at løfte bygningens arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links