Glostrup Nordre Kirkegård er en kirkegård i Glostrup. Kirkegården anlagdes i 1961 som supplement til Søndre Kirkegård ved Glostrup Kirke. Den er udformet af landskabsarkitekt Sven Hansen. Den enkle, afklarede form er et fint eksempel på en modernistisk begravelsesplads. Kirkegården ligger på en stor, plan græsslette, fordi den var planlagt som nødbegravelsesplads, en såkaldt atomkirkegård. Udadtil afgrænses den af et lavt kampestensdige med tjørnehegn, og en diagonal brostenssti fører op til kapelkrematoriet, der er tegnet af arkitekterne Gehrdt Bornebusch, Max Brüel, Jørgen Selchau og Henning Larsen. På hver side af den diagonale sti ligger fire rektangulære gravrum omgivet af bøgehække og mellem spredte grupper af skovfyr.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde