Under Besættelsen blev fabrikken Premier Is, der lå i Glostrup, d. 22. november 1944 udsat for schalburgtage – tyskernes gengældelsesaktioner efter modstandsbevægelsens sabotage. Bygningerne blev sprængt i luften, og tilbage stod kun tårnet med fabrikkens navn.
.
Sæbefabrikken Sunlight lå på Godsbanevej 16 i Glostrup. Den producerede bl.a. sæbespåner, og i 1954 påbegyndtes produktionen af vaskepulveret Valo, der var Danmarks første syntetiske vaskepulver og meget populært i 1950’erne og 1960’erne. Fabrikken udvidede i 1950’erne, men i 1986 flyttede fabrikken fra byen. Her er fabrikken fotograferet i 1982; tv. ses det såkaldte Valotårn.
.
Glostrup Centret under opførelse i 1971; centeret blev indviet året efter. Storcenteret blev anlagt i nær tilknytning til jernbanen og ud til Hovedvejen, så folk let kunne komme dertil med bil eller tog. Der er også blevet etableret en tunnel fra S-togsstationen og direkte til centeret.
.

I landsbyen Glostrup, hvis kirke stammer fra middelalderen, var hovederhvervet landbrug. Som følge af Hovedvejen og jernbanen mellem København og Roskilde, der åbnede i 1847 og fik station i Glostrup, blev byen imidlertid efterhånden Vestegnens fabriksby. I 1890 var flere beskæftiget med handel og håndværk end med landbrug, og byens indbyggertal og omfang voksede støt. Byens første skole åbnede i 1876.

Også efter 1920 oplevede Glostrup fremgang i arbejdspladser og indbyggertal. Byen blev især domineret af industri, bl.a. Den Danske Traadvarefabrik (1919), sæbefabrikken Sunlight (1924) og isfabrikken Premier Is (1938). I 1940 blev byens mejeri nedlagt til fordel for Hvissinge Mejeri, der blev kommunens eneste. Byens store arbejdsplads, Københavns Amts Sygehus (i dag Rigshospitalet Glostrup), blev bygget i 1950’erne.

Glostrup ekspanderede løbende, og der blev opført mange nye boliger, bl.a. Ringgaarden (1934), Solgården (1943) og Glostrup Vestergård (1950 og 1955) samt almennyttige boliger i Ringvejskrydset (1954 og 1965). Byens første indkøbscenter, Glostrup Butikstorv, blev opført 1957‑59.

Også inden for skoler og institutioner skete der efter 1920 en vækst. Glostrup Tekniske Skole begyndte i lejede lokaler i 1928 og flyttede til egne bygninger i 1937. De Gamles Hjem blev indviet i 1929, og i 1949 blev Solvangen Børnehave opført. Byens skole, Højvangskolen, havde i 1940’erne ikke længere tilstrækkelig kapacitet, og derfor blev skolevæsenet udbygget med Søndervangskolen (1956) og Vestervangskolen (1961).

I 1953 blev S-togsforbindelsen til Glostrup åbnet, hvilket førte til vækst i byen, og i midten af 1950’erne var der årligt 2 mio. rejsende via Glostrup Station. I 1965 blev Hovedvejen udvidet fra to til fire kørebaner.

Efter ca. 1970 skete der en overgang fra industri- til servicesamfund. Glostrup Centret (i dag Glostrup Shoppingcenter) åbnede i 1972 efter et omfattende rydningsarbejde i den gamle bymidte, og det blev udvidet første gang i 1991. Samtidig flyttede eller lukkede flere af byens store fabrikker, fx Sunlight i 1986, Premier Is i 1987 og Den Danske Trådvarefabrik i 1988.

Højvangskolen blev nedlagt som kommuneskole i 1991 og året efter omdannet til Højvangseminariet. Der blev også bygget flere ældre- og plejeboliger, nemlig Kildegården på Asylvej i 1990 og Ældrecenter Sydvestvej i 2006.

Efter årtusindskiftet kom nye virksomheder til, bl.a. Motorola i 2001 og Danske Bank i 2004.

Videre læsning

Læs mere om Glostrup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie