»Rigshospitalet« står der over indgangen til den bygning ved Nordre Ringvej, der ved åbningen i 1958 rummede det nye store Glostrup Hospital. Siden 2015 har det heddet Rigshospitalet Glostrup og havde i 2018 ca. 1.400 ansatte ud af de i alt knap 10.000 på hele Rigshospitalet.
.
På dette foto fra 1958 – det år, hvor hospitalet åbnede – ses sekretærer i arbejde ved skrivemaskinerne i færd med at ajourføre journaler; her transskriberes efter plader. Hospitalet blev på det tidspunkt betragtet som en topmoderne arbejdsplads.
.

Fra 1945 til 1955 voksede indbyggertallet i det tidligere Københavns Amt fra 245.201 til 598.228 og skabte pres på amtets eneste sygehus i Gentofte. Der var behov for endnu et hospital i amtet, og i 1953 blev opførelsen af Glostrup Hospital (det nuværende Rigshospitalet Glostrup) indledt, og hospitalet blev opført ved den nye Ring 3 tæt på Roskildevej. I 1958 stod første etape færdig, og anden etape blev indviet i 1960. Den sidste etape i byggeriet, Børnehospitalet, blev taget i brug i 1966.

Glostrup Hospital blev en af de største arbejdspladser i Glostrup Kommune. Hospitalet indvarslede en ny æra, arkitektonisk og med hensyn til indretning, og opførelsen skete i en periode, der er betegnet som sygehusenes storhedstid. Fra 1960 til 1971 blev driftsudgifterne til sundhedsvæsenet mere end femdoblet.

Det psykiatriske hospital, Statshospitalet (det senere Nordvang, i dag Psykiatrisk Center Glostrup), indviet i 1960, var i perioden 1991‑2002 lagt sammen med Glostrup Hospital.

I 2015 fusionerede Glostrup Hospital med Rigshospitalet. Det fælles navn har siden været Rigshospitalet, mens Glostrup Hospital fik navnet Rigshospitalet Glostrup. I 2018 havde Rigshospitalet Glostrup ca. 1.400 ansatte.

Hospitalsbygning og haveanlæg

Det futuristiske hospital tegnet af det finske arkitektpar Martha og Ragnar Ypyä samt Veikko Malmio var det ypperste inden for sygehusbyggeri. Omkring hospitalet udformede landskabsarkitekten Sven Hansen et usædvanligt og varieret haveanlæg. Mod vejene er terrænet trukket op og formen forstærket med en skovagtig egebeplantning, der omslutter en bred, konkav græsslette. Omkring bygningerne er robinier det karaktergivende træ, og ved hospitalets vestside blev der anlagt et antal mindre opholdshaver.

Hospitalets specialområder

Glostrup Hospital har altid været kendt for sin neurologiske afdeling; specielt er forskning og behandling af patienter med hovedpine internationalt anerkendt. Efter sammenlægningen med Rigshospitalet blev Rigshospitalet Glostrup specialhospital for neurologiske sygdomme.

For at styrke den neurologiske funktion bliver der bygget en moderne hospitalsbygning, Neurorehabiliteringshuset, som kommer til at rumme 125 senge. Huset vil efter planerne stå færdigt i 2020‑21. Region Hovedstaden samler al højt specialiseret rehabilitering af patienter med skader på hjernen eller rygmarven i Neurorehabiliteringshuset. Det betyder, at Hvidovre Hospitals højt specialiserede afdeling for neurorehabilitering efter erhvervet hjerneskade samt Klinik for Rygmarvsskadede i Hornbæk flyttes hertil.

Dansk Hovedpinecenter fik i 2018 nye omgivelser til den specialiserede hovedpinebehandling på Rigshospitalet Glostrup, og Region Hovedstaden har endvidere en stor rygkirurgisk afdeling og øjenafdeling her.

Nærhospitalet

I forbindelse med Hospitalsplan 2007 blev det daværende Glostrup Hospital nærhospital, dvs. at det primært behandlede medicinske patienter fra Albertslund, Ishøj, Høje-Taastrup, Glostrup og Vallensbæk Kommuner.

Glostrup Hospital havde tidligere landets travleste skadestue, men efter ændring af status til nærhospital har der fra 2007 været en akutklinik, der kan hjælpe patienter med mindre skader.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Glostrup Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg