Nord for Rigshospitalet Glostrup på Nordstjernevej ligger to psykiatriske centre på et større område med etplansbygninger i gule mursten. Ved Strukturreformen i 2007 blev psykiatrien i regionen samlet i sin egen organisation: Region Hovedstadens Psykiatri. Nordstjernevej i Glostrup blev hovedadresse for to af regionens ni psykiatricentre: Det er dels Psykiatrisk Center Glostrup, dels Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Begge centre har afdelinger i andre kommuner, men alene i Glostrup Kommune havde Region Hovedstadens Psykiatri i 2018 ca. 800 ansatte ud af de knap 5.000 i hele organisationen. Ved indvielsen af bygningerne i 1960 var det et nyt psykiatrisk statshospital. Det hospital blev senere i 1976 overført til det daværende Københavns Amt og fik navnet Nordvang. Det var i perioden 1991-2002 lagt sammen med Glostrup Hospital (i dag Rigshospitalet Glostrup). Psykiatrisk Center Glostrup har siden 2007 haft en distriktspsykiatrisk funktion for bl.a. Glostrup Kommune.

Videre læsning

Læs mere om socialområdet og forsørgelse i Glostrup Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg