Faktaboks

Gottfried Rosenberg
Født
1709
Død
4. juni 1776, Schleswig
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Gottfried Rosenberg opholdt sig i København fra 1752 og er endnu 1762 nævnt i den københavnske folketælling. Efter indfødsretsloven 1776 ansøgte han om og fik bevilget dansk indfødsret, men døde før bevillingen blev bekræftet. Hans kontakt til de fremtrædende danskere, der blev bygherrer på hans bedst kendte bygninger, kan være kommet i stand via C.A. Berckentin, der havde personligt kendskab både til Kiel og hoffet i Plön og fra 1742 eller 1743 også til Margårds senere bygherre, C.G. Grüner. Formentlig arbejdede R. også allerede i 1740rne for L. von Dehn på hans gods Ludwigsburg (Kohøved), i al fald med det krumme porthus, hvor man for første gang møder et af R.s typiske motiver, en kraftig, rundbuet niche, der omslutter døre og/eller vinduer i flere etager og skærer sig op i taget.

Barokmotivet ses i Margårds stærkt betonede indgangsdør og er antydet på tårnene på de, også i det indre, barokke kirker i Hohenfelde og Hohenwestedt fra henholdsvis 1767 og 1770. Både Margård og især projektet til Tesdorff røber, at R. havde et grundigt kendskab til franske arkitekturteoretikere som J.-F. Blondel og C.-E. Briseaux. Med indpasningen af de tre palæer i Niels Eigtveds gadebillede i Frederiksstaden i København optog R. et nyt facademotiv, de foroven samlede ørelisener, gerne i stor orden.

Disse lisener genfindes på Augustenborg Slot og har sammen med dettes kompositionelle lighed med det af R. genopførte Gråsten Slot været grundlaget for at knytte det, på grund af bevidst afbrænding af alle byggeakter, uoplyste værk til R. Det kan være bygherrens sparsommelighed, der har fået slottet til at fremtræde mere puritansk end R.s øvrige bygninger. Det synes karakteristisk, at R. formåede at hæve sig langt over almindeligt murermesterarbejde, men at hans manglende skoling var en hæmsko ved byggerier, hvis formål eller pris krævede sparsommelighed med ydre dekorationer. Gennem de to andre bygmestre, der må have medvirket i opførelsen af Augustenborg, C.A. Bohlsmann og Lorentz Jacobsen, fik Augustenborgstilen med ørelisener dog et langt efterliv i det sydøstlige Sønderjylland.

Genealogi

Rosenberg, (Johann) Gottfried, 1709-1776, arkitekt. Døbt 20.10.1709 i Waldeck, Mecklenburg-Strelitz, ?4.6.1776 i Schlesw., begr. smst. Forældre: Murerm. Gottfried R. og NN. ~28.11.1738 i Kiel med Catharina Dorothea Kühnel, døbt 24.12.1719 i Kiel, ?14.4.1796 i Kbh., datter af Jürgen K. og Catharina Margaretha NN.

Uddannelse

I murerlære hos faderen 1727-29; i Greifswald senere, lærebrev 12.7.1733.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links