Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241411
Sted- og lokalitetsnummer
150306-19
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gråmølle Bro. Broen har tre gennemløb, der hver er 1,6 m brede, 1,1 m høje og 5 m lange. Hver facade er 1,3 m høj og 9 m bred. Siderne består af kløvede kampesten. Overliggerne er ca. 2 m lange granitbjælker. De to strømpiller er 0,6 m brede. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.

Undersøgelseshistorie

1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGråmølle Bro. Broen har tre gennemløb, der hver er 1,6 m brede, 1,1 m høje og 5 m lange. Hver facade er 1,3 m høj og 9 m bred. Siderne består af kløvede kampesten. Overliggerne er ca. 2 m lange granitbjælker. De to strømpiller er 0,6 m brede. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægning.
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links